Disclaimer

De website en de informatie erop is met zorg samengeteld voor het geven van informatie aan de bezoekers van de website. Er is echter geen garantie dat deze informatie correct, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie en de tools op deze website geen rechten worden ontleend.

Verder wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten via de website of door u via de website of anderszins langs elektronische weg.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites, diensten en informatie van derden, waarnaar via deze website wordt verwezen door middel van hyperlinks of anderszins.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website (en haar inhoud), zoals onder andere teksten, downloads, bestanden, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, databanken en overige informatie, berusten bij de domeinhouder, haar licentiegevers en/of haar partners. De inhoud van de website mag slechts gebruikt worden om van de website en de bijbehorende diensten gebruik te maken.

Het is niet toegestaan om de inhoud zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de domeinhouder te gebruiken voor andere doelen, zoals bijvoorbeeld openbaarmaking en/of verveelvoudiging en/of de verstrekking van (delen) van de inhoud aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

disclaimer | privacy | voorwaarden | sitemap

© Echtscheidingaanvragen.nl 2021