Co-ouderschap stopgezet

co-ouderschap gewijzigd

Kan de bestaande co-ouderschap worden gewijzigd naar een weekend in de 2 weken?

Ja, het is in het belang van het kind dat de co-ouderschapsregeling vervalt.

Waarom stopt de co-ouderschap?

Een co-ouderschapsregeling kan té belastend zijn voor een kind, omdat de opvoedingsomgevingen en de opvoedingsstijlen niet op elkaar zijn afgestemd, terwijl de ouders niet in staat zijn om onderling te overleggen.

Wat is de bestaande co-ouderschapsregeling?

Voor een verstandelijk beperkte jongen van 10 jaar met een forse taal- en spraakachterstand is er in het ouderschapsplan een co-ouderschapsregeling afgesproken van de ene week bij moeder en de andere week bij vader.

Wat vindt Jeugdzorg van de situatie?

Jeugdzorg ziet dat er geen communicatie tussen de ouders is en dat er sprake is van hevige spanningen tussen de ouders.

Wat oordeelt de rechter?

De rechter vindt dat het omzetten van de co-ouderschapsregeling in een standaard omgangsregeling in het belang van het kind is.
Daarom verandert de rechtbank het co-ouderschap naar een omgangsregeling van 1 weekend in de 14 dagen voor moeder.

De rechter baseert zijn oordeel op de onderstaande:

 1. niet op elkaar afgestemde opvoedingsomgevingen zijn belastend voor het kind.
 2. deze belasting is groter bij co-ouderschap dan bij een omgangsregeling.
 3. eenduidigheid in de opvoedingsstijl is belangrijk voor het kind.
 4. ouders zijn niet goed in staat om onderling te overleggen voor bijvoorbeeld doktersbezoeken.
 5. bij een omgangsregeling is gebleken dat de doktersbezoeken beter geregeld worden.

 

Uitspraak: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22-02-2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:740

Toelichting

Er zal altijd sprake zijn van verschillende opvoedingsomgevingen en -stijlen. Tot op zekere hoogte hoort dit er ook gewoon bij.

Het is dan ook niet de bedoeling dat de ene ouder de andere ouder gaat voorschrijven hoe deze de opvoeding moet regelen.

Over welke onderwerpen denk je dat de kinderen het belangrijk vinden dat het bij beide ouders hetzelfde geregeld is? (vraag het de kinderen op een neutrale manier)

 1. Een eigen of gedeelde slaapkamer
 2. Het aantal maaltijden en de tijdstippen
 3. Bedtijden
 4. Huiswerkafspraken
 5. Computergebruik
 6. Omgang vrienden
 7. Uitgaan
 8. Stiefouders

disclaimer | privacy | voorwaarden | sitemap

© Echtscheidingaanvragen.nl 2021