Ouderschapsplan verplicht

ouderschapsplan

Welke rechten heb je als vader en moeder bij een scheiding?

Je rechten en plichten kennen, kan een hoop geruzie schelen.

Gezag en omgang

Gezag

Getrouwde ouders, die gaan scheiden hebben allebei het gezag over kinderen. Volgens de wet (artikel 1:247 BW) heb je als ouders daarmee de plicht en het recht om je minderjarige kind te verzorgen en op te voeden.


Gezag gaat verder dan omgang alleen. Bij gezag ben je bijvoorbeeld ook financieel verantwoordelijk voor schade, die de kinderen veroorzaken en beslis je bijvoorbeeld over schoolkeuzes en welke medische behandeling gekozen gaat worden.


Omgang

Maar ook als je niet het gezag hebt (meestal de vader), heb je gewoon recht op omgang en sterker nog je bent hiertoe volgens de wet verplicht (artikel 1:377a BW). Dit komt ook omdat het kind zelf recht heeft op omgang met z’n ouders.

Recht op informatie

Ook als vader zonder gezag heb je recht op informatie over de belangrijke onderwerpen, die over de kinderen gaan, zoals de schoolprestaties en gezondheid. Dit volgt uit artikel 1:377b BW.

Ouderschapsplan

Ouders met gezamenlijk gezag zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In dit ouderschapsplan worden dan ook de belangrijkste rechten en plichten over en van de kinderen duidelijk gemaakt.

Hieronder lees je meer over het ouderschapsplan en het vindt je een link om zelf de kinderalimentatie te berekenen.

 

Verplichte onderdelen

De verplichte onderdelen in een ouderschapsplan volgens de wet (artikel 815 lid 3 Rv) zijn:

  • Verdeling van zorg- en opvoedingstaken (denk aan omgangsregeling)
  • Hoe ouders elkaar informeren
  • Kinderalimentatie

 

Kinderen betrekken bij het ouderschapsplan

Als de kinderen jonger zijn dan 12 jaar, is het ook belangrijk dat er naar ze geluisterd wordt. Bij het opstellen van het ouderschapsplan is dat dan ook nodig. Rechters controleren of dit is gebeurd bij kinderen vanaf 6 jaar.

De rechtbank Overijssel heeft praktische vragen en suggesties beschikbaar gesteld over hoe je als ouders je kinderen bij het ouderschapsplan kan betrekken.

 

Verhoor en inspraak van kinderen bij de rechter

Kinderen vanaf 12 jaar hebben zelf ook een stem in het verhaal bij de rechter.

bron: rechtspraak.nl

 

Zelf kinderalimentatie berekenen

In het ouderschapsplan moeten verplicht afspraken gemaakt worden over de kinderalimentatie. Je kunt met onze rekentool eenvoudig zelf de hoogte van de kinderalimentatie berekenen volgens de regels, die de rechters ook gebruiken.

Rechtspraak ouderschapsplan

rechtspraak
“De rechter weegt alle belangen af.”

Niet alle situaties staan precies beschreven in de wet. Daarom zal een rechter de wet gaan uitleggen in de specifieke situatie. De rechter kijkt dan naar alle omstandigheden van het geval. De rechter kijkt ook vooral naar wat de beste of minst slechte keuze is voor de kinderen.

​Kom erachter hoe rechters naar bepaalde situaties kijken. In normale taal leggen we je een aantal uitspraken van rechters aan je uit. Er zijn o.a. uitspraken beschikbaar over:

  • Wel co-ouderschap
  • Geen co-ouderschap

disclaimer | privacy | voorwaarden | sitemap

© Echtscheidingaanvragen.nl 2021
ontwikkeld door Michael Moore