Lees hier:

 1. Gezag en omgang
 2. Recht op informatie
 3. Ouderschapsplan
 4. ​​De verplichte onderdelen
 5. Kinderen betrekken bij het ouderschapsplan
 6. Verhoor en inspraak van kinderen bij de rechter
 7. Zelf kinderalimentatie berekenen
 8. Checklist ouderschapsplan
 9. Voorbeeld ouderschapsplan
 10. Rechtspraak kind en scheiding

BELANGRIJKSTE RECHTEN EN PLICHTEN VAN OUDERS BIJ SCHEIDEN

“Weten welke rechten en plichten je hebt, kan een hoop geruzie schelen.”

1. GEZAG EN OMGANG

Gezag – Getrouwde ouders, die gaan scheiden hebben allebei het gezag over kinderen. Volgens de wet (artikel 1:247 BW) heb je als ouders daarmee de plicht en het recht om je minderjarige kind te verzorgen en op te voeden.

Gezag gaat verder dan omgang alleen. Bij gezag ben je bijvoorbeeld ook financieel verantwoordelijk voor schade, die de kinderen veroorzaken en beslis je bijvoorbeeld over schoolkeuzes en welke medische behandeling gekozen gaat worden.

Omgang – Maar ook als je niet het gezag hebt (meestal de vader), heb je gewoon recht op omgang en  sterker nog je bent hiertoe volgens de wet verplicht (artikel 1:377a BW).  Dit komt ook omdat het kind zelf recht heeft op omgang met z’n ouders.

2. RECHT OP INFORMATIE

Ook als ouder zonder gezag heb je recht op informatie over de belangrijke onderwerpen, die over de kinderen gaan, zoals de schoolprestaties en gezondheid. Dit volgt uit artikel 1:377b BW.

3. OUDERSCHAPSPLAN

Ouders met gezamenlijk gezag zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In dit ouderschapsplan worden dan ook de belangrijkste rechten en plichten over en van de kinderen duidelijk gemaakt. Hieronder lees je meer over het ouderschapsplan en vindt je naast een voorbeeld, een handige checklist en een link een werkblad, waarmee je zelf de kinderalimentatie kan berekenen. Ouderschapsplan

​4. VERPLICHTE ONDERDELEN

De verplichte onderdelen in een ouderschapsplan volgens de wet (artikel 815 lid 3 Rv) zijn:

 1. Verdeling van zorg- en opvoedingstaken (denk aan omgangsregeling)
 2. Hoe ouders elkaar informeren
 3. Kinderalimentatie

​5. KINDEREN BETREKKEN BIJ HET OUDERSCHAPSPLAN

Als de kinderen jonger zijn dan 12 jaar, is het ook belangrijk dat er naar ze geluisterd wordt. Bij het opstellen van het ouderschapsplan is dat dan ook nodig. Rechters controleren of dit is gebeurd bij kinderen vanaf 6 jaar. De rechtbank Overijssel heeft praktische vragen en suggesties beschikbaar gesteld over hoe je als ouders je kinderen bij het ouderschapsplan kan betrekken. In deze blog lees je een samenvatting van wat je kan verwachten. 

​6. VERHOOR EN INSPRAAK VAN KINDEREN BIJ DE RECHTER

Kinderen vanaf 12 jaar hebben zelf ook een stem in het verhaal bij de rechter. 
InstructiefilmBrochure

​7. ZELF KINDERALIMENTATIE BEREKENEN

In het ouderschapsplan moeten verplicht afspraken gemaakt worden over de kinderalimentatie. Met het werkblad kinderalimentatie kun je zelf de hoogte van de kinderalimentatie berekenen volgens de regels, die de rechters ook gebruiken.

​8. CHECKLIST OUDERSCHAPSPLAN

De checklist ouderschapsplan is heel handig om te zien waar je allemaal aan kunt denken voor het maken van je ouderschapsplan. Leg vooral afspraken vast, die je ook echt vast wilt leggen. De verplichte onderdelen moet je natuurlijk wel opnemen in het ouderschapsplan. 

​9. ​VOORBEELD OUDERSCHAPSPLAN

Een ouderschapsplan is nogal persoonlijk. Er zijn mensen, die alle mogelijke afspraken op papier willen hebben om zich er zo aan te houden. Er zijn ook mensen, die het belangrijk vinden om flexibel te blijven, omdat toch niet alles geregeld kan worden. Gebruik het voorbeeld ouderschapsplan voor inspiratie, en vergeet niet dat het belangrijkste van zo’n ouderschapsplan is dat hij samen in overleg door de ouders is opgesteld. 

​10. RECHTSPRAAK KIND EN SCHEIDING

“De rechter weegt alle belangen af.”Niet alle situaties staan precies beschreven in de wet. Daarom zal een rechter de wet gaan uitleggen in de specifieke situatie. De rechter kijkt dan naar alle omstandigheden van het geval. De rechter kijkt ook vooral naar wat de beste of minst slechte keuze is voor de kinderen. 

​Kom erachter hoe rechters naar bepaalde situaties kijken. In normale taal leggen we je een aantal uitspraken van rechters aan je uit. Er zijn o.a. uitspraken beschikbaar over:

Staat een situatie er niet bij, maar wil je wel graag weten of er een uitspraak over te vinden is, dan kun je hier een verzoek doen.

Knoptekst* Gaat het om een echtscheiding of scheiding van tafel en bed dan heb je altijd een uitspraak van de rechter nodig. Ga je in goed overleg uit elkaar en zijn er geen kinderen, dan is er geen uitspraak van de rechter nodig bij beëindiging geregistreerd partnerschap of beëindiging van de samenleving. Als er kinderen zijn waarover je allebei het gezag hebt (of krijgt), dan heb je wel weer een uitspraak van de rechter nodig ivm het ouderschapsplan.
 
** Dit geldt alleen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed en beëindiging geregistreerd partnerschap​